ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας!

Οι πολλές διαφορετικές, ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δραστηριότητες που προσφέρουμε στο Χαρούμενο Πορτοκάλι, θα κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο, αλλά και θα συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξή τους.

Αναλυτικά, οι δραστηριότητες που παρέχουμε:

• Εικαστικά

• Θεατρικό παιχνίδι

• Δραματοποίηση

• Κουκλοθέατρο

• Προανάγνωση

• Προγραφή

• Προμαθηματικές έννοιες

• Μουσική προπαιδεία

• Μουσικοκινητική αγωγή

• Μίνι αθλήματα

• Αγγλικά